Thuốc cấm lưu hành

Danh mục thuốc cấm lưu hành tháng 1, 2 năm 2018

Danh mục thuốc cấm lưu hành tháng 1, 2 năm 2018

Những tháng đầu năm 2018 vừa qua, Cục quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có công văn đình chỉ lưu hành hai thuốc  là Viên nang cứng Cảm xuyên hương - số lô 01 của Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành và Viên nang Virazom - số lô 1161709 của Công ty Zim Laboratories Ltd., India với lý do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.